ESF
finansējums

Drošs un uzticams finansējums no Eiropas Savienībā reģistrētām finanšu organizācijām. Oficiāla un caurspīdīga naudas izcelsme, atbilstība AML prasībām.Latvijas Republikā reģistrētām komercsabiedrībām pieejami līdz pat EUR 2 000 000 uz termiņu līdz 36 mēnešiem, sākot ar likmi 0,5% mēnesī.Pieejams arī EIF garantētais finansējums, kam piešķirta garantija, ko Eiropas Savienība finansē Nodarbinātības un sociālās inovācijas (EaSI) programmas ietvaros ar Eiropas Investīciju Fonda (EIF) atbalstu.

Biznesa attīstībai

Izaicinājumi ekonomikā un pārmaiņas nozarē var skart ikvienu uzņēmumu – rūpējamies, lai biznesa organizācijas spētu pilnvērtīgi attīstīt savu darbību, īstenot jaunus projektus un mazināt finanšu problēmu risku.

Naudas plūsmas uzlabošanai

ESF organizāciju finansējums palīdz uzņēmumiem arī uzlabot naudas plūsmu, papildināt apgrozāmos līdzekļus, tā ļaujot kāpināt apgrozījumu un ražošanas jaudu, lai uzņēmums netraucēti var fokusēties uz nospraustajiem mērķiem.

Investīciju finansēšanai

Finansējums pieejams arī uzņēmuma investīcijām, kā rezultātā tas palīdz īstenot uzņēmumu ilgtermiņa plānus un biznesa ambīcijas. Finansējums palīdzēs īstenot ilgtermiņa investīcijas un nodrošināt stabilu pamatu nākamajām biznesa idejām.

EIF garantētais aizdevums

Šim finansējumam ir piešķirta garantija, ko Eiropas Savienība finansē Nodarbinātības un sociālās inovācijas (EaSI) programmas ietvaros ar Eiropas Investīciju Fonda (EIF) atbalstu.

Izmantojiet iespēju pieteikties finansējumam

Iepriekšēja pieteikšanās finansējumam iespējama, aizpildot anketu. Finansējumu izsniedz un apkalpo sertificētas finanšu komercsabiedrības.Primārie nosacījumi finansējuma izsniegšanas izvērtēšanai:
- uzņēmums veic aktīvu saimniecisko darbību vismaz 12 mēnešus;
- biznesa mēneša apgrozījums ir virs EUR 10,000 mēnesī;
- uzņēmumam nav nodokļu parādi, kas pārsniedz vidējo 1 mēneša apgrozījumu.

© ESF finansējums, 2023